Τροποποίηση της Πράξης «ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ»

//Τροποποίηση της Πράξης «ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ»

Τροποποίηση της Πράξης «ΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ»

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:

Το έργο αφορά στην εκτέλεση διαφόρων εργασιών οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών, που έχουν στόχο την κτιριακή αναβάθμιση του κτιρίου που στεγάζει το Κέντρο Υγείας Λυγουριού. Οι κύριες εργασίες αφορούν στην:

1) αντικατάσταση των κεραμιδιών με νέα και με ταυτόχρονη υγρομόνωση της στέγης,
2) αντικατάσταση των παραθύρων της ΝΔ όψης, με νέα που φέρουν θερμομονωτικούς υαλοπίνακες,
3) ανακαίνιση των εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών του κτιρίου,
4) τοποθέτηση νέων ερμαρίων,
5) αντικατάσταση του Η/Ζ ζεύγους και τέλος την τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε ορισμένουςχώρους.

 

Αντικείμενο τροποποίησης

Τροποποιείται η ημερομηνία έναρξης της πράξης με προτεινόμενη την 15-5-2020 και η ημερομηνία λήξης της πράξης με προτεινόμενη την 12-10-2021, γιατί εντός των ημερομηνιών που είχαν προβλεφτεί, δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η πράξη αφού υπάρχουν καθυστερήσεις στον διαγωνισμό λόγω και των αλλαγών στην νομοθεσία.

 

Δείτε εδώ την Εντεταγμένη Πράξη

2020-02-12T12:46:10+00:00