Τροποποίηση των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ & ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ» με κωδικούς ΟΠΣ 5002436 & 5002468

//Τροποποίηση των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ & ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ» με κωδικούς ΟΠΣ 5002436 & 5002468

Τροποποίηση των Πράξεων «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ & ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ» με κωδικούς ΟΠΣ 5002436 & 5002468

Η τροποποίηση αφορά στην επιμήκυνση του χρόνου λειτουργίας έως 30-6-2022 με την αντίστοιχη αύξηση οικονομικού αντικειμένου.

Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5002436

Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5002468

 

2019-10-07T15:56:18+00:00