Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΠΑΙΔΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»/Β΄ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002225

//Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΠΑΙΔΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»/Β΄ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002225

Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ Ψ.Τ. ΠΑΙΔΩΝ/ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»/Β΄ΦΑΣΗ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002225

Μικρή περιγραφή  

Αντικείμενο της πράξης είναι η κατασκευή προσθήκης κατ’ επέκταση νέας πτέρυγας για την εγκατάσταση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ στο ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ δυναμικότητας 42 κλινών. Το νέο τμήμα θα λειτουργεί υποστηριζόμενο από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ενώ θα έχει την δυνατότητα, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα του, να λειτουργεί αυτόνομα με ιδιαίτερες εισόδους στα επιμέρους τμήματά του και ιδιαίτερο περιβάλλοντα χώρο και οδούς προσπέλασης. Η μονάδα περιλαμβάνει τμήμα Ενηλίκων και τμήμα Παιδιών και Εφήβων και εκτείνεται σε τρεις στάθμες υπογείου, ισογείου και α’ ορόφου. Προμήθεια Εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Παίδων/Εφήβων του ΠΓΝ Τρίπολης.

Η τροποποίηση αφορά:

α) την προσθήκη του υποέργου 2 που αφορά την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Ενηλίκων και Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος Παίδων/Εφήβων του ΠΓΝ Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»» προϋπολογισμού «512.573,32€» με ΦΠΑ.

β) την αύξηση του προϋπολογισμού της πράξης κατά «512.573,32€», με συνολικό προϋπολογισμό της πράξης «2.540.510,95€» με ΦΠΑ, λόγω της προσθήκης του υποέργου 2.

γ) την εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης της πράξης έως την 31/12/2020 λόγω του εκτιμώμενου χρόνου για την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της πράξης.

Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2019-10-03T11:45:28+00:00