Τροποποίηση της Πράξης «Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων/Β ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5004008

//Τροποποίηση της Πράξης «Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων/Β ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5004008

Τροποποίηση της Πράξης «Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων/Β ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5004008

Μικρή περιγραφή

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής των δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων στον οικισμό Λεωνιδίου συνολικού μήκους 23.185,00 μ με καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς μήκους 2.900 μμ και τέσσερα (4) αντλιοστάσια. Επιπλέον, αφορά στην κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Λεωνιδίου δυναμικότητας 6.440 ικ (φάση κατασκευής 20ετία) με την οποία θα εξυπηρετείται η οικιστική ενότητα Λεωνιδίου (Λεωνίδιο, Πλάκα,Λάκκος) εκ των οποίων περίπου 600 ικ με βοθρολύματα. H 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου των δικτύων αφορά α)Κατασκευή νέου αντλιοστασίου Λ5, β) Αντιστήριξη με χρήση φρεατοπασσάλων στο τμήμα Φρεάτιο Λ15 – Φρεάτιο Λ14 – Αντλιοστάσιο.

Η τροποποίηση αφορά:

α) την προσθήκη 5 υποέργων ΟΚΩ-ΔΕΔΔΗΕ (ένα για κάθε αντλιοστάσιο) και

β) την μείωση του προϋπολογισμού του υποέργου 3, χωρίς να επηρεάζεται ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης

Δείτε εδώ την Ενταγμένη Πράξη

2019-10-03T11:58:46+00:00