Απόφαση Ένταξης για τη «Δημιουργία σύγχρονων μέσων προβολής των πολιτιστικών και των τουριστικών πόρων της Καλαμάτας» – ΟΠΣ 5041844

//Απόφαση Ένταξης για τη «Δημιουργία σύγχρονων μέσων προβολής των πολιτιστικών και των τουριστικών πόρων της Καλαμάτας» – ΟΠΣ 5041844

Απόφαση Ένταξης για τη «Δημιουργία σύγχρονων μέσων προβολής των πολιτιστικών και των τουριστικών πόρων της Καλαμάτας» – ΟΠΣ 5041844

Στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Καλαμάτας επιδιώκεται η προώθηση των αρχών της «έξυπνης πόλης» μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών και της καινοτομίας με σκοπό την προώθηση και υποστήριξη της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης και του πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό, θα δημιουργηθούν δύο καινοτόμα τουριστικά καταστήματα πληροφόρησης (info points) στην πόλη της Καλαμάτας. Αυτά θα εγκατασταθούν στις δύο υποπεριοχές παρέμβασης της ΣΒΑΑ: το ένα στο Ιστορικό Κέντρο όπου θα στεγαστεί στο κτίριο του Ιστορικού Δημαρχείου και το δεύτερο στην παραλιακή ζώνη, σε επισκέψιμο χώρο μεγέθους περιπτέρου που θα κατασκευαστεί εκ νέου και θα τοποθετηθεί σε πολυσύχναστο σημείο, πολύ κοντά και στο χώρο άφιξης των κρουαζιερόπλοιων. Τα τουριστικά καταστήματα θα αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και θα παρέχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση στους επισκέπτες και στους κατοίκους για τουριστικά και πολιτιστικά θέματα της πόλης, μέσα από σύγχρονους διαδραστικούς και βιωματικούς τρόπους πληροφόρησης. Τα δύο τουριστικά καταστήματα θα είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Στο πρώτο, που θα στεγάζεται σε χώρους του Ιστορικού Δημαρχείου της Καλαμάτας θα λειτουργούν δέκα διαδραστικά συστήματα, ενώ στο δεύτερο, που θα βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη της Καλαμάτας, θα λειτουργούν τρία διαδραστικά συστήματα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-09-24T15:49:17+00:00