Απόφαση Ένταξης για την «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας» – ΟΠΣ 5045562

//Απόφαση Ένταξης για την «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας» – ΟΠΣ 5045562

Απόφαση Ένταξης για την «Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για την υποστήριξη πασχόντων από άνοια μέσω ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας» – ΟΠΣ 5045562

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά Το συγκεκριμένο έργο αφορά τη λειτουργία ενός Κέντρου Ημέρας με στόχο να παρέχεται θεραπευτική φροντίδα βάσει ημερήσιου προγράμματος των ατόμων που πάσχουν από Άνοια και άλλες νοητικές και ψυχιατρικές Διαταραχές στην Τρίτη Ηλικία καθώς και στην ενημέρωση και ψυχοκοινωνική ενίσχυση των φροντιστών τους και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος τους. Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Το μοντέλο λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας, επιδιώκει την αναστολή της εξέλιξης της ανοϊκής συνδρομής, την αξιοποίηση των υπαρχουσών δεξιοτήτων των ασθενών και την κατά το δυνατόν επανεκπαίδευσή τους. Στελέχη με ειδικές γνώσεις και εκπαίδευση θα παρέχουν φροντίδα, ασφάλεια και προστασία με τρόπο διακριτικό, με ανοιχτές σχέσεις με την κοινότητα και με περιβάλλον κοινωνικά εμπλουτισμένο σε ερεθίσματα.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-09-19T12:06:41+00:00