Απόφαση Ένταξης για τις «Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας» – ΟΠΣ 5044938

//Απόφαση Ένταξης για τις «Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας» – ΟΠΣ 5044938

Απόφαση Ένταξης για τις «Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας» – ΟΠΣ 5044938

Η πράξη αφορά στην βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του Γυμνασίου Τεγέας, συνολικής επιφάνειας 1558,02 τ.μ., όπως προβλέπεται στο φυσικό αντικείμενο της πράξης. Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση 54 κουφωμάτων (παράθυρα και εξωτερικές πόρτες) από αλουμίνιο στην ίδια μορφή και χρώμα με τα υπάρχοντα, με διπλούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm (κρύσταλλο 5 mm , κενό 12 mm , κρύσταλλο 5mm), η θερμοπρόσοψη τοίχων, επιφάνειας 550,00 τ.μ., η θερμομόνωση οροφών, επιφάνειας 750,00 τ.μ., η επισκευή και μόνωση της στέγης, η εγκατάσταση λεβητοστασίου με λέβητα και κυκλοφορητή και η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων LED και Προβολέων LED.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-09-16T18:29:57+00:00