3η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος» [Έκδοση 5/0] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ7

//3η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος» [Έκδοση 5/0] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ7

3η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος» [Έκδοση 5/0] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ7

Παράταση για την υποβολή προτάσεων, έως 27 Σεπτεμβρίου 2019, για την Πρόσκληση με τίτλο «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος» στα πλαίσια του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Στοιχεία Πρόσκλησης:
Πρόσκληση «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 7
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 24/12/2018
Λήξη: 27/09/2019
Κατάσταση: Ενεργή
Προϋπολογισμός: 1.740.000,00 €

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2019-09-16T18:41:55+00:00