1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων» [Έκδοση 2/0] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ10

//1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων» [Έκδοση 2/0] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ10

1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων» [Έκδοση 2/0] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ10

Παράταση για την υποβολή προτάσεων, έως 31 Οκτώβρη 2019, για την Πρόσκληση με τίτλο «Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων» στα πλαίσια του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Στοιχεία Πρόσκλησης:

Πρόσκληση ««Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ10
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 30/07/2019
Λήξη: 31/10/2019
Κατάσταση: Ενεργή
Προϋπολογισμός: 1.400.000,00 €

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2019-09-16T18:44:51+00:00