Απόφαση Ένταξης για την «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – ΟΠΣ 5041685

//Απόφαση Ένταξης για την «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – ΟΠΣ 5041685

Απόφαση Ένταξης για την «Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – ΟΠΣ 5041685

Μικρή περιγραφή:

Η Κινητή Μονάδα Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών (παράνομων ή νόμιμων) ή εμφανίζουν άλλου τύπου εξαρτητικές συμπεριφορές και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες. Οι αποστάσεις, το οδικό δίκτυο και οι τοπικές ιδιαιτερότητες συχνά αποτελούν εμπόδιο για την αξιοποίηση υπηρεσιών, αν και όπου αυτές υπάρχουν, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα πρόσβασης όσων έχουν ανάγκη στις υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, να επιδεινώνεται η κατάσταση τους. Αυτό ακριβώς παρατηρείται και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και για το σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία της εν λόγω ΚΜ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η ΚΜ του ΚΕΘΕΑ θα έχει την έδρα της στο Ναύπλιο, σε έναν δηλαδή από τους δύο νομούς που παράλληλα αναπτύσσονται Πολυδύναμα Κέντρα (Αργολίδας, Μεσσηνίας), και θα λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς το ΠΚ Αργολίδας.

Επιπλέον, έχει εγκριθεί η σκοπιμότητας ανάπτυξης Πολυδύναμου Κέντρου με εποπτεία του ΟΚΑΝΑ στο Νομό Αρκαδίας με έδρα την Τρίπολη στο οποίο συμπληρωματικά θα λειτουργήσει Κινητή Μονάδα με στόχο την κάλυψη των περιοχών εκτός αστικού ιστού.

Στόχο της ανάπτυξης του δικτύου αποτελεί η κάλυψη και των υπολοίπων νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου τόσο από τις δύο κινητές μονάδες που θα λειτουργήσουν (Αργολίδα από ΚΕΘΕΑ και Αρκαδία από ΟΚΑΝΑ) όσο και από τα πολυδύναμα κέντρα (Αργολίδα, Αρκαδία, Μεσσηνία) αλλά και τις ήδη υφιστάμενες δομές κατά των εξαρτήσεων όμορων νομών.

Ενδεικτικά η ΚΜ θα πραγματοποιεί παρεμβάσεις των παρακάτω τύπων:

  • Προγραμματισμένες παρεμβάσεις ενημέρωσης και συμβουλευτικής σε περιοχές εκτός αστικού ιστού.
  • Ενημερωτικές δράσεις που θα απευθύνονται στον πληθυσμό των εξαρτημένων και στο ευρύ κοινό (ομιλίες, ενημερωτικά περίπτερα, δουλειά στον δρόμο).
  • Δικτύωση και συνεργασία με τις υφιστάμενες κοινωνικές δομές της Περιφέρειας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Κοινωνικά Ιατρεία, Κέντρα Πρόληψης, Μονάδες Θεραπείας των Εξαρτήσεων). Η δικτύωση θα έχει στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης των εξαρτημένων σε υπηρεσίες υγείας/ κοινωνικής φροντίδας καθώς και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.
  • Δικτύωση και συνεργασία με λοιπές υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με εξαρτημένα άτομα (δικαστικές υπηρεσίες, σωφρονιστικά καταστήματα κ.α.) με στόχο την πραγματοποίηση παρεμβάσεων.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-07-01T15:55:31+00:00