Ανακοίνωση: «5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020»

//Ανακοίνωση: «5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020»

Ανακοίνωση: «5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020»

Η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, στην Τρίπολη (Πνευματικό Κέντρο Δ. Τρίπολης).

Δείτε εδώ συνημμένα την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης, το Δελτίο Συμμετοχής καθώς και το υλικό του φακέλου της συνεδρίασης.

2019-06-18T16:59:28+00:00