Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου» – ΟΠΣ 5010830

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου» – ΟΠΣ 5010830

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για την «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κρανιδίου» – ΟΠΣ 5010830

Η Τροποποίηση αφορά το χρονοδιάγραμμα λήξης της Πράξης και την τιμή στόχου του δείκτη CO19.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-06-14T10:48:26+00:00