Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τον «Εκσυγχρονισμό και λειτουργική αναβάθμιση του Κ.Υ. Αρεόπολης» – ΟΠΣ 5030027

//Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τον «Εκσυγχρονισμό και λειτουργική αναβάθμιση του Κ.Υ. Αρεόπολης» – ΟΠΣ 5030027

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης για τον «Εκσυγχρονισμό και λειτουργική αναβάθμιση του Κ.Υ. Αρεόπολης» – ΟΠΣ 5030027

Η Τροποποίηση αφορά την ημερομηνία έναρξης και λήξης της πράξης καθώς και την εκτιμώμενη ημερομηνία ανάληψης νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υπο-έργου.

Μικρή περιγραφή, τι έργο αφορά:

Το έργο περιλαμβάνει μια σειρά από εργασίες με σκοπό τη λειτουργική αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει εργασίες:

  1. Επισκευής κουφωμάτων
  2. Εσωτερικών χρωματισμών
  3. Αποκατάστασης και αναβάθμισης του κύριου Ηλεκτρικού Πίνακα φωτισμού και διανομής
  4. Αποκατάστασης φθορών και αναβάθμισης φωτισμού εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων
  5. Αναβάθμισης κλιματισμού στους κοινόχρηστους χώρους και στα εξεταστήρια
  6. Αναβάθμισης δικτύου ασθενών ρευμάτων (δεδομένων – τηλεπικοινωνιών) και λοιπών εργασιών αναβάθμισης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-06-11T20:57:48+00:00