Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης για το «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – ΟΠΣ 5041684

//Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης για το «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – ΟΠΣ 5041684

Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης για το «Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έδρα το Ναύπλιο» – ΟΠΣ 5041684

Η ορθή επανάληψη αφορά στη συμπλήρωση του κεφαλαίου 7 «Ειδικοί Όροι» του Παραρτήματος 1 «Υποχρεώσεις Δικαιούχων».

Μικρή περιγραφή:

Το Πολυδύναμο Κέντρο έχει σαν βασικό στόχο να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες εξαρτημένων ατόμων ανάλογα με τις ανάγκες τους (εξαρτημένοι από ναρκωτικά, περιστασιακοί χρήστες, χρήστες αλκοόλ, άτομα με διπλή διάγνωση κ.α) και να παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές εφόσον κρίνεται αναγκαίο και εφικτό (προγράμματα υποκατάστασης, θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας, κλπ). Ο αριθμός των ατόμων που δεν μπορούν να ενταχθούν σε υφιστάμενες δομές, συνεχώς διευρύνεται τα τελευταία χρόνια καθώς η κατάσταση του προβλήματος των εξαρτήσεων έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά ενώ «νέου τύπου» εξαρτήσεις έχουν κάνει δυναμικά την εμφάνιση τους τόσο στον πληθυσμό των εφήβων/νέων όσο και στον πληθυσμό των ενήλικων. Ενδεικτικά αναφέρονται η αύξηση της βαριάς χρήσης αλκοόλ ειδικά στην περιφέρεια και η αύξηση του τζόγου και των τυχερών παιχνιδιών στους νέους, σε βαθμό που κατατάσσει τη χώρα στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά.

Το Πολυδύναμο Κέντρο θα αποτελέσει βασικό πυλώνα του δικτύου υπηρεσιών κατά των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια και φιλοδοξεί μαζί με τις υπόλοιπες δομές υγείας/ κοινωνικής φροντίδας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Κοινωνικά Ιατρεία κ.α) να συμβάλλει στη συνολική κάλυψη αναγκών διαφορετικών ομάδων στόχου. Στόχος του

Κέντρου είναι να παρέχει ένα περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης, μέσα στο οποίο δύναται να αναπτυχθεί θεραπευτική σχέση, ώστε τα άτομα να υποστηριχθούν προκειμένου να  αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-06-06T20:51:03+00:00