Ένταξη νέων Αποφάσεων στην Πρόσκληση ΠΕΛ54

//Ένταξη νέων Αποφάσεων στην Πρόσκληση ΠΕΛ54

Ένταξη νέων Αποφάσεων στην Πρόσκληση ΠΕΛ54

Α. «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» | Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 5034824

Σύντομη περιγραφή:

Το έργο αφορά στην επέκταση, την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, πυρήνας του οποίου είναι το Καλλέργειο, διατηρητέο κτίριο στο κέντρο της πόλης και εμβληματικό τοπόσημο του 19ου αιώνα.

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Μεταφορά των ευαίσθητων και ογκωδών αρχαιολογικών ευρημάτων από το χώρο του Μουσείου έως τη Νέα Μουσειακή Αποθήκη (η οποία ολοκληρώθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα¨ με συγχρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013), ένα ανεξάρτητο κτίριο.

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Επισκευή και εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους εμβαδού 1.300τ.μ. με την προσθήκη -κατ’επέκταση- υπογείου 500 τ.μ., εκτός του περιγράμματος του συγκροτήματος των υφιστάμενων κτιρίων του μουσείου. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού αναδιατάσσονται οι λειτουργίες του μουσείου, το οποίο πλέον θα διαθέτει εκδοτήριο εισιτηρίων, εκθεσιακούς χώρους, χώρο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, χώρο πολυμέσων, αποθήκες αρχαιολογικών ευρημάτων, εργαστήρια συντήρησης, χώρους υγιεινής και χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι εκσκαφές θεμελίων, αντιστήριξη κατασκευών (προσωρινή), κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές κατασκευές, επιχρίσματα, εσωτερικές τοιχοποιίες, δαπεδοστρώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση και υγρομόνωση κελύφους, φυτεμένο δώμα, ανελκυστήρα και αναβατόριο, Η/Μ εγκαταστάσεις

ΥΠΟΕΡΓΟ 3:Σύνδεση του κτιρίου του μουσείου με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Έλεγχος εργασιών δόμησης

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση Ένταξης εδώ

 

Β. «Δημιουργία Ψηφιακού Πάρκου Πολιτισμού στο Δήμο Οιχαλίας με Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας» | Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 5035511

Σύντομη περιγραφή:

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στη Δημιουργία Ψηφιακού Πάρκου, το οποίο θα προβάλλει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών εφαρμογών σύγχρονης τεχνολογίας, θα πραγματοποιηθεί σε ένα Υποέργο και θα εγκατασταθεί στο κτήριο του παλαιού Ειρηνοδικείου του Μελιγαλά, το οποίο έχει αποκατασταθεί και προορίζεται για χρήσεις πολιτισμού.

Το δρώμενο θα περιλαμβάνει τις εξής ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές εντός των αιθουσών του κτηρίου:

1.Ψηφιακή εικονική πραγματικότητα: Παρουσίαση σημαντικών μνημείων του Δήμου με τη χρήση εικονικής πραγματικότητας.

2.Μουσειακά εκθέματα επαυξημένης πραγματικότητας: Έκθεση αντικειμένων σχετικών σχετικά με τη λαογραφία (φορεσιές, μουσικά όργανα, κλπ.). Επιπλέον, θα υπάρχουν κενές προθήκες εκθεμάτων, που θα χρησιμοποιούνται ως αφορμές προβολής αποκλειστικής προβολής ψηφιακού περιεχομένου επαυξημένης πραγματικότητας.

3.Διαδραστικό τραπέζι: Εργαλείο παρουσίασης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας που θα αποτελέσει ψηφιακό πόλο έλξης για τους επισκέπτες του μουσείου.

4.Ολογράμματα: Τοποθέτηση τριών εκθετηρίων ολογράμματος που θα προβάλουν εκθέματα σχετικά με αναπαραστάσεις και ευρήματα από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της περιοχής.

5.Βίντεο 4Κ: Εγκατάσταση τριών οθονών, οι οποίες θα προβάλλουν ψηφιακό πολυμεσικό υλικό παρουσιάζοντας αφιερωματικά πληροφορίες, φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό από τα μνημεία, τα αξιοθέατα, το φυσικό περιβάλλον και τα χωριά της περιοχής.

6.Ιστοσελίδα: Θα αναπτυχθεί σχετικό web site με πληροφορίες για τα αξιοθέτα, τουριστικές πληροφορίες, πρόσβαση κλπ. καθώς και τη θέση τους στο χάρτη.

7.Υποδομές: Στο έργο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες υποδομές και καλωδιώσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού. Επιπλέον θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα access points προκειμένου να διατίθεται στον επισκέπτη δωρεάν wi-fi. Τέλος θα εγκατασταθεί σύστημα ασφάλειας για την προστασία του χώρου και του εξοπλισμού.

8.Λοιπές υπηρεσίες: Στο έργο θα περιλαμβάνεται η μετάφραση όλου του περιεχομένου (ντοκιμαντέρ, animation, site) σε τρείς γλώσσες, η εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού, δράσεις δημοσιότητας (αφίσες, ημερίδα), εκπαίδευση προσωπικού, πιλοτική λειτουργία κλπ.

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση Ένταξης εδώ

 

Γ. «Κτιριολογική και Ηλεκτρομηχανολογική Αναβάθμιση Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου» | Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 5037883

Σύντομη περιγραφή:

Η πράξη περιλαμβάνει ένα υποέργο που θα εκτελεσθεί με εργολαβία και αφορά στην κτιριολογική και ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου ΚΑΙ ‘Β. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – Π. ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ’.

Περιλαμβάνονται εργασίες εσωτερικής αναδιαρρύθμισης των χώρων του μουσείου (όπως εργασίες τοιχοποιίας, επιχρισμάτων, πλακιδίων, μαρμαρώσεις κλπ), κατασκευών στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου του μουσείου, καθώς και εργασίες αποκατάστασης τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Επίσης θα αναβαθμιστούν τα ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα (υδραυλικά, αποχέτευσης, ομβρίων, κλιματισμού, θέρμανσης, αερισμού, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων), θα ενισχυθεί η πυροπροστασία του κτιρίου και θα εγκατασταθεί αλεξικέραυνο και ανελκυστήρας (με προσβασιμότητα και για ΑΜεΑ).

Δείτε αναλυτικά την Απόφαση Ένταξης εδώ

2019-05-20T16:41:14+00:00