Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Παρεμβάσεις υποδομών παιδικής μέριμνας και άλλων υποδομών προνοίας»

//Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Παρεμβάσεις υποδομών παιδικής μέριμνας και άλλων υποδομών προνοίας»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Παρεμβάσεις υποδομών παιδικής μέριμνας και άλλων υποδομών προνοίας»

Σύντομη Περιγραφή:

Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις δημιουργίας επέκτασης ή/και αναβάθμισης υποδομών πρόνοιας (έργα ανάπτυξης υποδομών φροντίδας παιδιών ή / και παιδιών με αναπηρία, καθώς και φροντίδας ηλικιωμένων, ή / και ΑΜΕΑ) σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, ώστε να εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα οι κάτοικοί της, που ανήκουν στις προαναφερόμενες κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες. Στην παρούσα πρόσκληση δεν περιλαμβάνονται έργα ανάπτυξης υποδομών ανοικτής φροντίδας κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Δείτε εδώ αναλυτικά την Πρόσκληση

2019-05-14T14:15:32+00:00