Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΑΠ ΠΕΛ59

//Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΑΠ ΠΕΛ59

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΑΠ ΠΕΛ59

Η ορθή επανάληψη αφορά στην προσθήκη του δείκτη CO22 που είχε εκ παραδρομής παραλειφθεί.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της πρόσκλησης και τα συνημμένα αυτής παραρτήματα

2019-05-10T14:28:04+00:00