Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5038203

//Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5038203

Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης για την «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» – ΟΠΣ 5038203

Η ορθή επανάληψη αφορά στην προσθήκη του δείκτη CO22 που είχε εκ παραδρομής παραλειφθεί.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στοιχεία της απόφασης ένταξης

2019-05-10T14:21:32+00:00