Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Στοιχεία Επικοινωνίας Ε.Υ.Δ.  Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου
Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο E-MAIL
Ψαράκης Αντώνης, Προϊστάμενος ΕΥΔ 2713-601 348 apsarakis@mou.gr
ΜΟΝΑΔΑ   Α:  Προγραμματισμού & Αξιολόγησης
Κούτρης Παναγιώτης   Προϊστάμενος 2713-601 378 panakout@mou.gr
Ξύγκου Ματίνα 2713-601 387 sxygou@mou.gr
Λαμπροπούλου Ιωάννα 2713-601 380 ilampropoulou@mou.gr
Παπαηλιού Ελένη 2713-601 376 epapailiou@mou.gr
Τουρλούκη Κυριακή 2713-601 349 ktourlouki@mou.gr
ΜΟΝΑΔΑ   Β1:  Διαχείρισης πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 1,3,4,5 & 6
Αλεξάνδρου Αγγελική  Προϊσταμένη 2713-601 377 aalexandrou@mou.gr
Αλεξανδρή Ιωάννα 2713-601 306 ialexandri@mou.gr
Βήχας Κώστας 2713-601 389 kvihas@mou.gr
Δημητρακόπουλος Δημήτρης 2713-601 383 dimidimi@mou.gr
Κοκοσιούλης Χρήστος 2713-601 388 chkokosioulis@mou.gr 
Μπεντεβής Νίκος 2713-601 390 nbedevis@mou.gr
Σπυριδάκος  Ιωάννης 2713-601 344 ispiridakos@mou.gr
ΜΟΝΑΔΑ  B2: Διαχείρισης πράξεων του Άξονα Προτεραιότητας 2
Ψαράκης Αντώνης         Προϊστάμενος 2713-601 348 apsarakis@mou.gr
Κοκοσιούλης Χάρης 2713-601 384 xkokosioulis@mou.gr
Μοίρας  Κώστας 2713-601 345 kmiras@mou.gr
Τσιάντης Φίλιππος 2713-601 382 ftsiantis@mou.gr
ΜΟΝΑΔΑ  Γ: Οργάνωσης – Υποστήριξης
Μπούσγας Γιώργος       Προϊστάμενος 2713-601 354 geormpou@mou.gr
Γιαννοπούλου Λουκία 2713-601 381 lgiannopoulou@mou.gr
Φιλοπούλου Μαριάννα 2713-601 379 marifilo@mou.gr
Γραμματεία Ε.Υ.Δ.
Καραμάνη  Δήμητρα 2713-601 300
Δούρου  Δήμητρα 2713-601 302  
ΦΑΞ 2710-234 711


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης