Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Προσκλήσεις Τεχνικής Βοήθειας

Στην ενότητα αυτή δημοσιεύονται οι Προσκλήσεις της Τεχνικής Βοήθειας.Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης