Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Φορέας Διαχείρισης Κωδικός Άξονα Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας Έργο Δικαιούχος Ημερομηνία Ένταξης Προϋπολογισμός MIS Συνημμένο Αρχείο
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ 7 66 ΒΙΟ-ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Σ. ΒΙΟ-ΑΡΚΑΔΙΑ 7/19/2013 385.986,00 389360 Λήψη
ΕΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7 66 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.Σ. ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 7/19/2013 450.000,00 389363 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ 7 66 ΠΡΟΔΡΑΣΗ Α.Σ. ΜΟΧΛΕΥΣΗ 7/19/2013 400.000,00 389366 Λήψη
ΕΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 7 66 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙΙ Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 7/19/2013 450.000,00 389368 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ 7 66 ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ Α.Σ. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" 7/19/2013 400.000,00 389369 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης