Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Φορέας Διαχείρισης Κωδικός Άξονα Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας Έργο Δικαιούχος Ημερομηνία Ένταξης Προϋπολογισμός MIS Συνημμένο Αρχείο
ΕΥΣ 8 44 Συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JESSICA ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA 8/20/2010 11.200.000,00 298795 Λήψη
ΕΥΣ 8 61 Συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JESSICA ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA 8/20/2010 16.800.000,00 298795 Λήψη
ΕΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 75 ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ 9/3/2010 2.700.000,00 296716 Λήψη
ΕΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 45 Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Χρυσοβιτσίου ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10/4/2010 146.400,00 296743 Λήψη
ΕΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 46 Κατασκευή Αποχέτευσης Δ.Δ. Κοπανακίου και κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 10/11/2010 3.060.140,00 296292 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης