Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Φορέας Διαχείρισης Κωδικός Άξονα Κωδικός Θέματος Προτεραιότητας Έργο Δικαιούχος Ημερομηνία Ένταξης Προϋπολογισμός MIS Συνημμένο Αρχείο
ΕΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 22 ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Ε.Ο. ΝΑΥΠΛΙΟΥ-ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟ-ΧΑΝΙ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ 5/10/2010 9.220.620,00 277682 Λήψη
ΕΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 22 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΜΠΙΛΑ-ΛΟΥΛΟΥΔΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΣΤΡΟΥΣ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ 5/10/2010 6.495.960,00 277790 Λήψη
ΕΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 10 86 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Δ.Α. Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2010-2011 ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ 6/23/2010 300.000,00 295556 Λήψη
ΕΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 59 ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6/29/2010 5.746.010,00 279369 Λήψη
ΕΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8 76 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Γ.Ν.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 6/29/2010 850.207,00 279370 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης