Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Φορέας Διαχείρισης Κωδικός Άξονα Διαρθρωτικό Ταμείο Έργο Δικαιούχος Ημερομηνία Ένταξης Προϋπολογισμός MIS Συνημμένο Αρχείο
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ «Λειτουργία δομών & υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών Θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο - Συμβουλευτικό κέντρο Τρίπολης" ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ 27/04/2016 251.250,00 5000956 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο δήμο Κορινθίων" ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 27/04/2016 204.942,12 5000978 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ «Λειτουργία ξενώνα φοιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας δήμου Τρίπολης ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 27/04/2016 583.000,00 5000936 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΕΚΤ «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο δήμο Καλαμάτας" ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 27/04/2016 175.417,80 5000957 Λήψη
ΕΥΔ ΠΕΛ/ΣΟΥ 5 ΕΤΠΑ Ένταξη της Πράξης «Συμβουλευτικές - Τεχνικές Διοικητικές - Υπηρεσίες Υποστήριξης της ΕΥΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δικαιούχων 2014 - 2020» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου 19/04/2016 863.460,00 5000946 Λήψη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης