Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες & Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β΄ Φάση (Α΄Ειδικός Προϋπολογισμός)»

Η ΕΥΔ Πελοποννήσου ανακοινώνει την ένταξη της Πράξης «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες & Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β΄ Φάση (Α΄Ειδικός Προϋπολογισμός)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001293 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με προϋπολογισμό  1.170.807,36 €.

Το προτεινόμενο έργο της πράξης -βάσει της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσσήνης- με τίτλο:« Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για ενίσχυση υδρευτικών αναγκών από Άγιο Παύλο προς Τοπικές Κοινότητες & Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης, Β’ φάση (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», είναι λειτουργικό τμήμα του όλου δενδρικού δικτύου. Το έργο της πράξης έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα παλαιότητας και λειτουργίας του δικτύου. Συγκεκριμένα το σύνολο σχεδόν των αγωγών είναι πλέον ακατάλληλο και ανεπαρκές, το υλικό τους είναι αμιαντοσωλήνας η δε διατομή τους δεν καλύπτει τις σημερινές απαιτήσεις. Προβλέπεται η κατασκευή αγωγών δικτύου συνολικού μήκους 18.559 m

Σχετικό αρχείο:

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης