Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

06 – 06 – 2016 Ανακοίνωση

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ στο πλαίσιο υποστήριξης των δικαιούχων εξέδωσε συμπληρωματικές οδηγίες (υπ. αριθ. 56634/ΕΥΘΥ/31-05-2016 εγκύκλιος ΕΥΘΥ) σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά Έργα, τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ από το ΠΔΕ, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2104 – 2020 καθώς και την επιστροφή του χρηματοδοτηθέντος ΦΠΑ στα προγράμματα της περιόδου 20017 2013

Σχετικά Αρχεία:

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης