Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Εγκρίθηκε ο κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου  για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, σε συνέχεια της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο κατάλογος -που διατίθεται παρακάτω- θα εμπλουτίζεται σταδιακά και θα επικαιροποιείται, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 
Σχετικά Αρχεία  

Έγκριση (1η) της ένταξης εγγεγραμμένων μέχρι 07-04-2012 στο Μητρώο του καταλόγου προμηθευτών / παρεχόντων υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Πελοποννήσου για τη Προγραμματική Περίοδο 2014 -2020

Προηγούμενη Επόμενη


Ο παρών ιστότοπος υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενώσης